Nóng, đầy sức sống,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng, đầy sức sống,, Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu xoa bóp nơi này cho ngài, nếu có chỗ nào không thoải mái, ngài lại nói cho tôi biết, thế nào?.