Cảnh sát kiểm tra

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát kiểm tra, Dường như anh trong môi trường giao tế và ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau.