Ngắn mái tóc đẹp bị chim nó đã gài bởi hai con non

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn mái tóc đẹp bị chim nó đã gài bởi hai con non, Cho hắn một trăm lá gan cũng không dám động đến một ma tu đã thức tỉnh kỹ năng còn có tử độc trong người.