Những cô gái này sẽ đưa bất cứ điều gì, chơi CLIP

तस्वीर का शीर्षक ,

Những cô gái này sẽ đưa bất cứ điều gì, chơi CLIP, Khoảng cách quay phim cũng không gần nhưng hình ảnh hiện lên cũng đủ làm Tấn Vương và Đan Trung chấn động.