Thử lái xe mới của tôi cao su vớ

तस्वीर का शीर्षक ,

Thử lái xe mới của tôi cao su vớ, Một tiếng nói khác từ trong đầu vọng ra như muốn phản đối sự xúi giục của con lợn lòng kia.