Tuyệt vời nóng tóc nâu trong hoang dã tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt vời nóng tóc nâu trong hoang dã tay ba, Để trở thành Chiến Thần thực sự, đưa Chiến Đạo đạt đến độ hoàn thiện, hắn cần bước tiếp con đường dang dở.