Nhồi Shay

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi Shay, Nhưng hôm nay trong Nga đã tiến thêm một cấp độ mới, đó là nàng nhận thấy con trai cũng đang nhìn về mẹ với ánh mắt lệch lạc.