Say thổi kèn, rimjob và cumshot.

तस्वीर का शीर्षक ,

Say thổi kèn, rimjob và cumshot., Dù là kẻ thù truyền kiếp, nhưng đối mặt với kẻ ngoại xâm thì Thủy Tinh vẫn sẵn sàng buông bỏ thù hận để hợp lực với Sơn Tinh.