Mẹ anh Dorothy,,

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ anh Dorothy,,, Đập vào mắt hắn là hai mép âm hộ hồng hào dưới ánh đèn còn loang loáng ướt đẫm nước.