2 nóng tóc vàng bị dở hơi thật chết tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

2 nóng tóc vàng bị dở hơi thật chết tiệt, Hai cánh tay Khánh Phương cũng bắt đầu tự nâng mình lên hạ xuống mỗi lúc một nhanh….