Cô gái trẻ cô, bằng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái trẻ cô, bằng,, Nhìn thằng cháu đích tôn cao lớn bưng tô cơm lùa lia lịa vào miệng mà ông Nghị thấy thương làm sao.