Trung 5 lần vắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Trung 5 lần vắt, Gương mặt chuyển từ đỏ sang trắng rồi thành một màu xám đen đầy chết chóc… Như một xác chết ba ngày bắt đầu phân hủy.