Tóc vàng, mẹ thích đen c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng, mẹ thích đen c., Nga thừa biết Dương muốn gì vì chính nàng cũng muốn như thế, nhưng với một thằng con trai đang tuổi lớn thì làm sao có thể ngăn nổi cơn hưng phấn đến quá đột ngột.