Ít, lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Ít, lớn, Giờ cha chồng mới có dịp nhìn rõ lồn con dâu, cả khu háng của Nhi cũng nhầy nhụa mất rồi.