Hút thuốc nghiệp dư khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hút thuốc nghiệp dư khó khăn, Hai cánh tay cô giơ cao quá đầu, bị hai sợi dây xích trên trần nhà cố định.