Cam : thẳng kẻ quân sự

तस्वीर का शीर्षक ,

Cam : thẳng kẻ quân sự, Tuy đã khuya nhưng nơi này vẫn còn người đến cúng bái, từng đôi tình lữ cùng nhau cúi lạy một đôi tượng lớn, chính là hai người bọn họ.