Allie Tội Lỗi, Nữ Hành Động

तस्वीर का शीर्षक ,

Allie Tội Lỗi, Nữ Hành Động, Nữ nhân này, đã bao lâu rồi không được ăn cơm gia đình vậy, Thẩm Hạo chủ động nhận việc rửa chén, Hạ Tiểu Vũ muốn hỗ trợ, nhưng hắn sống chết không cho.