Hoạt tàu điện ngầm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoạt tàu điện ngầm,, Ngọc Diệp với chiếc khăn tắm quấn ngang người đi ra từ phòng xông hơi thấy lão đứng đó nên hỏi với lại.