Hút thuốc bên tinh ranh

तस्वीर का शीर्षक ,

Hút thuốc bên tinh ranh, Tiếng cười của ông vừa dứt tức thì cửa phòng mở ra, bốn người đàn ông to lớn bước vào nhanh gọn thu lấy năm cái laptop trên bàn.