Rion Kawasaki Khó Với Mày!

तस्वीर का शीर्षक ,

Rion Kawasaki Khó Với Mày!, Mỗi chỗ ngồi đều rộng thênh thang bọc da trắng mềm mại đồng màu với nội thất và ốp trần.