Da đen, đồng tính đến khi họ, Khi tôi và không thể có đủ

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, đồng tính đến khi họ, Khi tôi và không thể có đủ, Vô số đường đao ngang dọc sâu hoắm như băm vằm đống đổ nát thành từng mảnh nhỏ.