Kỳ nghỉ, Nô lệ, chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Kỳ nghỉ, Nô lệ, chết Tiệt, Nhật Huy mới vừa cảnh giác ngẩng mặt lên giữa trán hắn đã ăn nguyên một trái dừa non.