Người da đỏ gái dễ thương

तस्वीर का शीर्षक ,

Người da đỏ gái dễ thương, Dương đứng lặng nhìn cảnh tượng thê lương, trước đây hắn không hề ưa Long tộc, nhưng chủ yếu là vì Long tộc khi đó bị cai trị bởi hội trưởng lão cổ hủ độc đoán.