Mồ hôi ngọt ngào làm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Mồ hôi ngọt ngào làm,, A… Dương rú lên, cặc ngất ngất phóng vào lồn Tuyền những dòng sữa nóng rực.