Nóng sáp và thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng sáp và thổi kèn, Nga đẩy cửa bước vào phòng Dương, có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh biết là nó mới thức dậy còn đang đánh răng.