Ngọt ngào như đường tóc đỏ Sammie Rhodes, Andy San Dimas ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào như đường tóc đỏ Sammie Rhodes, Andy San Dimas ..., Đó là đối chọi trực tiếp với làn sóng phẫn nộ điên cuồng của dân chúng, trong đó còn bao gồm cả vô số tu chân giả.