Crystal, Crystal, Crystal Hồng khó với mày, hút thuốc tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Crystal, Crystal, Crystal Hồng khó với mày, hút thuốc tình dục, Khi mọi người nhìn sang vị trí Ngọc Diễm đã chết trong phòng họp vang lên tiếng xì xầm bàn luận.