Bật lên bằng hai béo c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Bật lên bằng hai béo c., Cặc dài đúng là lợi thế vì xoay chuyển cỡ nào nó cũng cắm trong lồn, cùng lắm chỉ tuột ra đôi chút rồi sau đó được đẩy vào trở lại.