Cảnh sát khống chế trong xiềng xích cô gái châu á

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát khống chế trong xiềng xích cô gái châu á, Thật ra là xuất phát từ ông Bắc muốn thương lượng với chúng tôi thay thế cho chị Hoa một cánh tay mới.