Vắt sữa, và ăn nó

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa, và ăn nó, Ma Quân nhếch môi cười và hỏi: Dựa vào cài gì? Vào hai tồn tại sở hữu linh hồn hỗn mang què quặt này sao?.