Gái tóc dài, cơ thể mỏng là đôi,

तस्वीर का शीर्षक ,

Gái tóc dài, cơ thể mỏng là đôi,, Mười phút sau, bên trong một khu đô thị bỏ hoang tại Nhà bè, phía Nam thành phố.