2 Y Tá Thò Nhát Liếm Đã Gài Qua Mỗi Cái ...

तस्वीर का शीर्षक ,

2 Y Tá Thò Nhát Liếm Đã Gài Qua Mỗi Cái ..., Hửm? Chợt, thứ gì đấy cứng ngắc chọt vào đùi Vân, ngọ nguậy như một sinh vật sống.