Khuôn mặt phần 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Khuôn mặt phần 3, Ở bên đối diện, lồn của Phương Dung ra nước càng lúc càng nhiều, những cú miết rồi chọc ngón tay của lão Thành như khơi thông cho dòng nước ra mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.