Cô bé Kim trên khuôn Mặt của mình ở trong nhà tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô bé Kim trên khuôn Mặt của mình ở trong nhà tắm, Lý Được sững người chưa biết phải trả lời thế nào thì ông Châu lại nhìn về vị trí giữa hai chân hắn, còn nháy nháy mắt vô cùng gian tà….