Đức ông, forrest

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức ông, forrest, Nghe thế, vẻ mặt Lý Thần Vũ trầm ngâm, rồi hắn nói: Ngươi muốn diệt trừ thứ đó?.