Hai Ngăm đen, bị xiềng Xích Và dày Vò với mái Chèo và có niềm vui tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Ngăm đen, bị xiềng Xích Và dày Vò với mái Chèo và có niềm vui tuyệt vời, Bà vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, ngẩn người như đợi Hoài Trung truyền âm.