Con Mập Mẹ Cho Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Con Mập Mẹ Cho Đít, Có sao không mẹ? Con chở mẹ đi khám nha? Ừ, chắc phải đi chứ có vẻ đau hơn rồi.