Vui Vẻ Lần Từ 1979

तस्वीर का शीर्षक ,

Vui Vẻ Lần Từ 1979, Phòng họp của Hoàng Gia hôm nay trang hoàng lộng lẫy với nhiều loại hoa sặc sỡ.