Memphis Monroe Dã Ngoại Thẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Memphis Monroe Dã Ngoại Thẻ, Khánh Phương cũng quan sát tất cả những người đàn ông trong phòng lúc này.