Dã ngoại vào đá

तस्वीर का शीर्षक ,

Dã ngoại vào đá, Lương Sơn Bá và tiên ông bị đẩy nằm ngửa ra sàn để tiên cô và Chúc Anh Đài ngồi lên trên, quá trình truyền thừa lại tiếp tục….