Âm hộ của tôi,,

तस्वीर का शीर्षक ,

Âm hộ của tôi,,, Ông Hải ra ngoài giao thiệp với nhiều thành phần, có cả những quý bà thướt tha kiều diễm nhưng chưa một ai có thể lật đổ ngôi vị của vợ trong tim ông.